Algemene Voorwaarden

Lees deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Algemene voorwaarden") aandachtig door voordat u de Escort Spots website en applicaties (de "Service") gebruikt van Siteways: Siteways Group BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd in Nederland, statutair gevestigd in Leiden, en kantoorhoudend op Rooseveltstraat 18-W, 2321BM, Nederland. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, registratienummer: 66566878. ("Siteways", "ons", "wij" of "onze").

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service.

Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.

Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar is gesteld via de Service ("Aankoop"), wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om een ​​of meer creditcards of andere betaalmethoden in verband met een Aankoop te gebruiken; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te allen tijde te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder maar niet beperkt tot de beschikbaarheid van producten of services, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de service, fouten in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Restitutiebeleid

Gebruikers die een betaalde dienst hebben gekocht, hebben het recht om zijn herroepingsrecht binnen 14 dagen na aankoop uit te oefenen, zonder boete en reden.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We werken ons aanbod van producten en diensten op de Service voortdurend bij. De producten of services die beschikbaar zijn op onze Service kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over de Service en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen en garanderen niet de juistheid of volledigheid van alle informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Wedstrijden en promoties 

Wedstrijden of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen onderworpen zijn aan regels die los staan ​​van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een promotie in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn de promotieregels van toepassing.

Inhoud

Met onze Service kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Inhoud") posten, linken, opslaan, delen en anderszins beschikbaar stellen. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u op de Service plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan. Al het materiaal wordt gecontroleerd voordat het wordt gepubliceerd.

Door Content op de Service te plaatsen, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke Content op en via de Service te gebruiken, aan te passen, publiekelijk weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt al uw rechten op Inhoud die u verzendt, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten. U gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht voor ons omvat om uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Service, die uw Inhoud ook kunnen gebruiken onder deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van u is (u bezit deze) of u hebt het recht om deze te gebruiken en ons de rechten en licenties te verlenen zoals voorzien in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw Inhoud op of via de Service geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van personen.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service of een service van derden is.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat is onderworpen aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de juiste autorisatie, of een naam die anders aanstootgevend, vulgair of obsceen.

Auteursrecht

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat Inhoud die op de Service is geplaatst, inbreuk maakt op het auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom ("Inbreuk") van een persoon.

Als u een auteursrechthebbende bent of namens iemand bevoegd bent, en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht dat plaatsvindt via de Service, moet u uw kennisgeving "Inbreuk op het auteursrecht" schriftelijk versturen naar [email protected] en neem in uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk op.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en honoraria van advocaten) voor het verkeerd voorstellen dat Inhoud inbreuk maakt op uw auteursrecht.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud (exclusief Inhoud die door gebruikers wordt geleverd), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Siteways en haar licentiegevers. De Service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en de wetten van zowel Nederland als het buitenland. Onze handelsmerken en trademarks mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siteways.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites van derden of services die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Siteways.

Siteways heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent en stemt u ermee in dat Siteways niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Siteways, noch zijn directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of punitieve schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) gedrag of inhoud van derden in de Service; (iii) alle inhoud verkregen via de Service; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als blijkt dat een remedie die hierin wordt uiteengezet, niet voldoet aan zijn essentiële doel.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

Siteways haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of locatie; b) fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de resultaten van het gebruik van de Service voldoen aan uw vereisten.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving in Nederland, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, proberen we dit minstens 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar ons goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze revisies van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Contactgegevens

Reguliere post: Siteways Group BV, Rooseveltstraat 18-W, 2321BM Leiden Nederland

Neem contact op met onze klantenservice via telefoon +31(0)852080118 of door het contactformulier op https://www.escortspots.com/nl/support in te vullen en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op met de benodigde informatie. Als u problemen ondervindt bij het invullen van dit formulier, kunt u ons ook rechtstreeks een e-mail sturen op [email protected]. Voeg dit e-mailadres toe aan uw adresboek, zodat het niet als spam is gemarkeerd.

Kantooruren: maandag tot en met vrijdag 10:00-20:00

E-mails die tijdens kantooruren worden verzonden, worden binnen 0-2 uur beantwoord.

BTW nummer: NL856611256B01

 Ons Netwerk

DMCA.com Protection Status

****** ZABBIX-ALSDGFDFRREWTRETRETERQQREQE ******